Rekisteriseloste

  Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä

  Kuusikkoaho Oy, Tehtaankatu 2, 83500 Outokumpu. Y-tunnus: 0965807-9

  2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

  Hallintojohtaja Tuija Nenonen, tuija.nenonen@kuusikkoaho.fi, puhelin 050 305 0784

  3. Rekisterin nimi

  Kuusikkoaho Oy:n sidosryhmärekisteri

  4. Rekisterin käyttötarkoitus

  Sidosryhmärekisterin henkilötietoja käytetään markkinointiin, myyntiin sekä asiakassuhteen luomiseen ja ylläpitoon.

  5. Rekisterin sisältämät tiedot

  Sidosryhmärekisterin sisältämiä tietoja ovat henkilön/yrityksen perustiedot kuten nimi, yhteystiedot, asema/rooli yrityksessä, toimiala, kieli, tiedot tapaamisista ja kontaktoinneista, tiedot rekisteröidyn ilmoittamista markkinointiluvista ja –kielloista sekä tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Sidosryhmärekisterin tietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä, internetistä ja sosiaalisesta mediasta.

  7. Tietojen luovutus

  Sidosryhmärekisterin tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole sitä erikseen kieltänyt.

  Sidosryhmä- ja työnhakijarekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  8. Rekisterin suojaus

  Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

  9. Tarkastusoikeus

  Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla. Jokaisella on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa salassapitosäännösten estämättä, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Kuusikkoaho Oy, Tuija Nenonen, Tehtaankatu 2, 83500 Outokumpu, täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

  Sidosryhmärekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi.